Tapasztalat

A vállalkozásunk az ország egyetlen olyan vállalkozása, amely a passzívházépítés teljes spektrumát felölelve nem „vizet prédikál és bort iszik”. Hiszen tulajdonosai két éve minősített passzívházban élnek, építész tervezőként két minősített passzívházat terveztek, kivitelezőként két minősített passzívházat önállóan kiviteleztek.


Így az összes felmerülő problémát saját bőrükön megtapasztalták és többször sikeresen oldották meg. A saját közvetlen megtapasztaltak lehetővé teszik, a megrendelő szemszögéből való látást. Ez egyben biztonságot is nyújtanak a megrendelő számára, hogy nem kerülhet két szék közül a földre, mert olyan partnerrel áll üzleti kapcsolatban, aki márka független, teljes rálátással, kétkezi, és mindennapi tapasztalatokkal útbaigazítja, segítheti. Így nem csak a tudományos elveket, a szakkönyveket, hanem a mai magyar valóságban reálisan elvárható pontosságot, minőséget, megbízhatóságot, megkövetelhetőséget és teljesítőképességet is képes számára közvetíteni. Míg ha a tervezést kivitelezésben gyakorlatlan tervező végzi, gyakoriak a nehezen, vagy csak gazdaságtalanul, ésszerűen meg nem valósítható megoldások a terveken.